Het Comperio College: academisch leerpunt voor hoogbegaafde leerlingen.

Kinderen beschikken van nature over een onderzoekende en verwonderde houding. Een wijsgerige houding, waarmee ze grip op zichzelf en hun omgeving krijgen.

Hoogbegaafde kinderen worden veelal gezien als kinderen die snel en goed kunnen leren. Tevens wekken zij de indruk in het reguliere lesaanbod weinig of geen problemen te zullen ervaren. Toch geldt dit slechts bij een deel van de leerlingen. Worden zij in hun huidige onderwijs niet of onvoldoende geprikkeld, dan lopen ze het risico gedemotiveerd te raken of zelfs een verkeerde leerattitude te ontwikkelen.

Een rijke leeromgeving met een leerkracht die hen coacht en stimuleert, geeft aan de hoogbegaafde leerling de ruimte om verantwoordelijk te worden voor zijn eigen leerproces.  Deze rijke leeromgeving biedt het Comperio College! Eén dag per week komen deze leerlingen samen om met gelijkgestemden te werken aan persoonlijke leerdoelen.

Op dinsdag is het Comperio College groep 7-8 werkzaam waarin leerlingen uit Ooststellingwerf samen komen. Op donderdag is groep 7-8 werkzaam met leerlingen uit Weststellingwerf. Deze beide groepen werken voornamelijk middels een Persoonlijk Leerplan en het TASC-model aan hun leergedrag: hoe pak ik mijn werk aan, hoe kan ik plannen, hoe beleef ik het zelf, reflectie op eigen gedrag, e.d.

Op vrijdag is een nieuwe groep opgestart in het schooljaar 2016-2017. In deze groep werken leerlingen uit groep 7-8 samen die het werken met het TASC-model al onder de knie hebben. Zij richten zich met een speciaal programma op het verbeteren van hun executieve functies. De leerlingen van deze drie groepen hebben een continurooster van 9.00 uur tot 14.30 uur.

Hiernaast is er een groep aanwezig op het Comperio College op woensdag van 9.00-12.30 uur voor leerlingen van groep 5-6 uit zowel Oost- als Weststellingwerf.

 Alle groepen werken dit schooljaar in Wolvega, op de locatie van het Comperio College in obs Tuindorp aan de Grote Vuurvlinder. 

De doelstelling van het Comperio College is het tegemoet komen aan de specifieke behoeften van hoogbegaafde kinderen, zowel op intellectueel, sociaal-emotioneel en creatief gebied, door:

  1. Ieder kind een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau aan te bieden ( cognitief aspect).
  2. De kinderen de gelegenheid te geven met gelijkgestemde leeftijdgenootjes in contact te komen en daarmee te kunnen optrekken ( sociaal aspect)
  3. De emotionele ontwikkeling doelgericht te stimuleren.
  4. Te stimuleren dat de creatieve capaciteiten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien (creativiteitsaspect)

Leren leren, leren denken en leren samenwerken!